Voxtet: de oorsprong

Voxtet Vocaal Ensemble is in 2010 begonnen vanuit het verlangen om intiem doch groots te musiceren. Vanuit een lange ervaring als amateurzangers zijn we enthousiast en voortvarend aan de slag gegaan.

De meesten van ons zijn van verschillende koren lid of lid geweest; te denken valt aan het Sint Joris Kamerkoor, VU Kamerkoor, Sweelinck Cantorij en diverse andere gevestigde muziekgezelschappen. Ook zingen we regelmatig op projectbasis.

De leden van Voxtet