Marieke Idema – alt

Marieke begon als tiener met zingen, aanvankelijk vooral in het gospelrepertoire. In haar studietijd ging ze zich meer toeleggen op de klassieke zang. Ze zong onder meer in het VU Koor, de Sweelinck Cantorij van de Oude Kerk in Amsterdam en de Baarnse Bach Cantorij.

De laatste jaren heeft Marieke zich meer toegelegd op het zingen in kleine ensembles. Haar interesse gaat daarbij niet alleen uit naar klassieke muziek, maar ook naar de lichte muziek.

Zingen is voor Marieke een prettige mix tussen inspanning en ontspanning; een actviteit die weliswaar tijd kost, maar energie oplevert.